• سال93

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید! خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود

نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که افرادی که در مقابل خشک کن های برقی قرار می گیرند احتمالا بیشتر در معرض ابتلا به باکتری هایی هستند که این هوای داغ به سوی آنها گسیل می دارد.به گزارش وب دا ،…

ادامه مطلب

هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید!

ادادشت روز: 29  دي الي پنج بهمن هفته هواي پاک نامگذاري شده است ، نامگذاري نمادين اين هفته به معني آن است که به فکر آسمان شهرمان باشيم و از آن غافل نشويم .به گزارش وب دا ، اين روزها قصه آلودگي هواي شهرهاي بزرگ…

ادامه مطلب

خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان

اکنون شده وقتی طولانی‌مدت گوشی تلفن یا چادرتون را نگه داشته‌ايد، احساس کنید دستتان خواب رفته و یا سنگین شده است؟! یا صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوید و حتی شب‌ها هنگام خواب، احساس سوزن‌سوزن و بي‌حس شدن دست‌ها بطوري که نتوانید براحتی دست خود…

ادامه مطلب

کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

در جديدترين رتبه بندي وب سايت دانشگاههاي جهان 4ICU دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رده دوم کشوري در ميان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور قرار گرفت.به گزارش وب دا ، در اين رتبه بندي که نتايج آن در 20 ژانويه 2014 اعلام شده است دانشگاه علوم…

ادامه مطلب
 
Persian_Category دکتر بوستانی

دکتر بوستانی


Reza Boostani, M.D

E-mail: boostanir[at]mums.ac.ir

Alternate E-mail: rzboostani[at]yahoo.com  

General Information

 

      First Name:          Reza

      Last Name:           Boostani

      Sex:                       Male

      Date of Birth:       20 September 1971

      Nationality:          Iranian

      Marital Status:    Married

Languages:    Persian, English, Azeri and Turkish, (Fluent)

                             French, Arabic, Kurdish, (Basic)   

Work Address:    Department of Neurology , Faculty of Medicine , Quaem Educational Hospital , Mashad University of Medical Sciences (MUMS) Mashad, IRAN      

                       

                                     Tel: +98 511 8012398

                                     Fax: +98 511 8420511

                                     http://www.mums.ac,ir 

 Education 

National High School Diploma: Ebne-yamin (Hekmat) High school                                                                              for gifted students, 1989.

M.D: Mashad University of Medical Sciences, 1990-1997.

Postdoctoral training/Residency: Neurology, Quaem Educational Hospital, Mashad University of Medical Sciences, 2000-2004.

Academic and Administrative Appointments

 

1.     September 2007-prsent, Assistant Professor of Neurology, Neurology and Neurophysiology Department, Mashad University of Medical Sciences (MUMS).

2.     September 2007-present, Manager of internship education program in neurology department of MUMS.

3.     2005-september 2007, Assistant Professor of Neurology, Neurology and Neurophysiology Department, Urmia   University of Medical Sciences.

4.     2005-2007, Director of Neurophysiology Ward, Urmia University of Medical Sciences.

5.      2001-2004, Corresponding resident of HTLV-1 clinic, Qaem Educational Hospital, MUMS.

6.     1997-1998, Head, Raz rural health center, Boujnourd, MUMS.

7.     1998-1999, Head, Garmab and Baqshan rural health centers, Neyshabour, MUMS.

8.     1999-2000, Chief Manager of Center for Infectious Disease Control, Neyshabour, MUMS.

  

   Membership 

1.     Iranian National Medical Council, 1997-present.

2.     Iranian Neurology Society, 2004-present.

 
Workshops/Seminars

 

1.     Research Methodology, MUMS, 1993, 1996, 2001.

2.     Medical Information Resources, MUMS, 1995.

3.     Publishing of medical articles, MUMS, 1996.

4.     Internet and Medicine (primary and advanced), MUMS, 1996 and 2007.

5.     Outlook software, MUMS, 2007.

6.     Workshop of OSCE designing, EDC, MUMS, 2008.

7.     SPSS software, Urmia University of Medical Sciences, 2007.

8.     Educational Workshop of T.B Control (DOTS), MUMS, 1999.

9.     Breastfeeding promotion, MUMS, 1998.

10. Control of Diarrhea, MUMS, 1999.

11. Workshop of Evidence Based Study, EDC, MUMS, 2007.

12.Workshop of exam designing for medical students, EDC, MUMS, 2007.

13.Workshop of teaching methods and course plan designing, EDC, MUMS, 2007.

14.   Workshop of MCQ exams analysis, EDC, MUMS, 2007.

15.  Boutolinium Toxin injection in movement disorders, 8th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2001.

16. Transcranial Doppler Sonography, 13th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2006.

17.    Report of a patient with isolated CNS vasculitis, poster presentation at the 8th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2001.

18.   Paraneoplastic syndromes, poster presentation, at the 9th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2002.

19.     Unusual MRI findings in the patients with HAM/TSP, poster presentation, at the 10th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2003.

20.Therapeutic effects of Danazole on HAM/TSP, poster presentation, at the 12th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2005.

21.  Report of compatibility of MRA and TCD findings in a patient with vertebrobasilar insufficiency, poster presentation, at the 12th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2005.

22.   Role of TCD in the diagnosis of AVM, poster presentation, at the 13th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2006.

23.   Report of a patient with Juvenile Parkinsonism and SLE, oral presentation, 13th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2006.

24.   Evaluation of sonographic findings in the patients with AION, poster presentation, at the 14th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2007.

25.   Evaluation of risk factors of SAH, poster presentation, at the 14th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, June 2007.

26.   HTLV-1 Associated Myelopathy, at the seminar of CNS infections, Mashhad, Iran, October 2007.

27.  Occupational Neurology, at the seminar of Occupational Medicine, Mashhad, Iran, February 2008.

28.  Tramadol Induced Seizure, oral presentation, 15th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, May 2008.

29.  Khorasan Disease in Azarbayjan, poster presentation, 15th International congress of Neurology and Neurophysiology, Tehran, Iran, May 2008.

30.    MS or HTLV-I, oral presentation, 5th International congress of Multiple Sclerosis, Tehran, Iran, Nov 2008.

31.   Migraine or Myasthenia, this is the question, 8th Iranian Child Neurology Congress, Mashad, Iran, Nov 2008.

32.  Management of comatose patient, at the seminar of Neurosurgical emergencies, Mashad, Iran, Jan 2009. 

Teaching Experiences

 

1.     Educational lectures on neurology topics for medical students and interns, 2000-2004.

2.     Educational rounds for residents, interns and medical students, 2004-present.

3.     CPC presentation for medical students, residents and attending of urmia University of Medical Sciences, 2006.

4.     Lecture of ICU care in neurological disorders for nurses of urmia University of Medical Sciences, 2006.

5.     Lecture of epilepsy management for health centers' physicians of urmia University of Medical Sciences, 2005.

6.     Workshop of DOTS protocol (for Tuberculosis) for health centers' physicians of neyshabour city, 1999. 

Licensures/Certification

 

1.     National Practice Licensure, 1997.

2.     National Board Certification of Neurology, 2004.

 

Publications

 

    Books

 

1.     Chapter of Electrodiagnostic Studies, Neuromuscular (Motor Unit) Disorders in Children, May 2008.

2.     Chapter of neurological presentations of HTLV-I, HTLV-I and related Diseases (in press).  

    Papers

 

1.     K.Nikkhah M.D, R.Boostani M.D. Report of a patient with Isolated CNS vasculitis. Journal of Mashhad University of Medical Sciences. Vol 45, No. 76, 2002.

2.     K.Nikkhah M.D, R.Boostani M.D. Romberg disease Report of a case.  Journal of Mashhad University of Medical Sciences. Vol 45, No. 77, 2002.

3.     M.M.Etemadi M.D, H.R.Riasi M.D, M.Salari M.D,R.Boostani M.D. Clinical, Immunological and Neuroimaging findings of HAM/TSP patients. Journal of Mashhad University of Medical Sciences. Vol 45, No. 77, 2002.

4.     M.M.Etemadi M.D, K.Nikkhah M.D, M.Saeedi M.D, M.Hakkak M.D, R.Boostani M.D. Therapeutic effects of Botulinium toxin type A on spasticity after stroke. Journal of Mashad University of Medical Sciences. Vol 46, No. 81, 2003.

5.     M.M.Etemadi M.D,R.Boostani M.D. Comparison of therapeutic effects of Danazole with Multivitamine on HTLV-1 Associated Myelopathy. Journal of Mashhad University of Medical Sciences. Vol 47, No. 84, 2004.

6.     M.Faraji M.D, F.Ashrafzade M.D, R.Boostani M.D. Evaluation of relation between epilepsy and brain tumors. Journal of Mashhad University of Medical Sciences. Vol 47, No. 83, 2004.

7.     M.M.Etemadi M.D,R.Boostani M.D. Report of two rare cases of neurological complications of HTLV-1. Journal of Mashhad University of Medical Sciences. Vol 46, No. 81, 2003.

8.     H.Ashrafi M.D,R.Boostani M.D. Evaluation of therapeutic effects of Interferon beta 1-a on relapsing remitting M.S. Journal of Mashhad University of Medical Sciences. Vol 48, No. 89, 2005.

9.     H.Ashrafi M.D, S.Nazarbaghi M.D,R.Boostani M.D.Report of compatibility of MRA and TCD findings in a patient with vertebrobasilar insufficiency .Urmia Medical Journal. Vol 16, No. 4, 2005.

10.     H.Ashrafi M.D,R.Boostani M.D. Report of a patient with two sewing needles in his brain .Iranian Journal of Medical Sciences, Vol 32, No 4, Dec 2007.

11.   H.Ashrafi M.D,R.Boostani M.D. Evaluation of therapeutic effects of Interferon beta 1-a on relapsing remitting M.S, three years study. Urmia Medical Journal, Vol 1, 18, No 4, 2008.

12.  A.Sarsarshahi M.D,R.Boostani M.D. Evaluations of risk factors of SAH. Journal of Mashad University of Medical Sciences, Vol 50, No 98, 2008.

13.       H.Ashrafi M.D,R.Boostani M.D. Report of a patient of AVM based on Transcranial Doppler Sonographic findings and it's correlations with MRA. Urmia Medical Journal (in press).

14. H.Ashrafi M.D,R.Boostani M.D. Evaluation of changes of the flow of Ophtalmic artery in AION.  Urmia Medical Journal (in press). 
     Proposals
 
  1. Therapeutic effects of Danazole on HTLV-1 Associated Myelopathy (clinical trial).
  2. Therapeutic effects of Botulinium toxin type A on spasticity after stroke.
  3. Audiovestibular complications of HTLV-1(in progress).
  4. Evaluations of skin lesions in HAM/TSP patients (in progress).
  5. Evaluation of clinical and paraclinical findings in Myasthenia Gravis patients who referred to neurology department of Qaem hospital (in progress).
  6. Evaluation of clinical and electrodiagnostic findings of Dibetic patient who refereed to endocrine research center of MUMS (in progress).  
  7. Clinical & electerodiagnostical neurological findings in farm sprayers due to chronic occupational pesticide exposure (in progress).
  8. Evaluation of relative frequency in aspiration pneumonia in the stroke patients who admitted in neurology emergency ward of Qaem hospital (in progress).
  9. Demographic assessment of CIDP in the patients who referred to Qaem hospital (in progress).
  10. Role of Electrocardiogram in diagnosis of partial seizures.

Experiences

 

      1.     Diagnostic and therapeutic evaluations of patients with HTLV-1 Associated Myelopathy (HAM), 2000-2004.

      2.     Multiple lectures on different aspects of HAM (HTLV-1 Associated Myelopathy), 2002-2008.

      3.     Practical usage of BTX.A on spasticity and movement disorders, especially torticollis and blepharospasm, 2001-2007.

      4.     Working as assistant of Dr. Etemadi (in HTLV-1 clinic) who is the most famous   neurologist in the research of neurological complications of HTLV-1 in Iran, 2000-2004.

5.     Main consultant neurologist of multiple hospitals in Urmia University of Medical Sciences, 2004-2007.

6.     Chief Manager of center for infectious disease control, Neyshebour, 1999-2000.

 
 

بازديدكنندگان

امروز: 79
ديروز:23
اين هفته: 102
هفته‌ي گذشته: 218
اين ماه: 753
ماه گذشته: 1379
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.