• سال93

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید! خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود

نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که افرادی که در مقابل خشک کن های برقی قرار می گیرند احتمالا بیشتر در معرض ابتلا به باکتری هایی هستند که این هوای داغ به سوی آنها گسیل می دارد.به گزارش وب دا ،…

ادامه مطلب

هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید!

ادادشت روز: 29  دي الي پنج بهمن هفته هواي پاک نامگذاري شده است ، نامگذاري نمادين اين هفته به معني آن است که به فکر آسمان شهرمان باشيم و از آن غافل نشويم .به گزارش وب دا ، اين روزها قصه آلودگي هواي شهرهاي بزرگ…

ادامه مطلب

خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان

اکنون شده وقتی طولانی‌مدت گوشی تلفن یا چادرتون را نگه داشته‌ايد، احساس کنید دستتان خواب رفته و یا سنگین شده است؟! یا صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوید و حتی شب‌ها هنگام خواب، احساس سوزن‌سوزن و بي‌حس شدن دست‌ها بطوري که نتوانید براحتی دست خود…

ادامه مطلب

کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

در جديدترين رتبه بندي وب سايت دانشگاههاي جهان 4ICU دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رده دوم کشوري در ميان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور قرار گرفت.به گزارش وب دا ، در اين رتبه بندي که نتايج آن در 20 ژانويه 2014 اعلام شده است دانشگاه علوم…

ادامه مطلب
 
Persian_Category چارت سازمانی

چارت سازمانی


 
چارت سازمانی ستاد " HTLV-I و بیماریهای وابسته "

1) ستاد " HTLV-I و بیماریهای وابسته " دانشگاه در تاریخ 14/12/89 در شورای پژوهشی دانشگاه و اعلام معاونت محترم پژوهشی طی نامه شماره 475284 /89 با هدف حرکت در جهت تشکیل قطب علمی مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل گردید.

2) دبیرخانه ستاد HTLV-I با ریاست عالیه رئیس دانشگاه، بالاترین مرجع هماهنگی امور پژوهشی و آموزش عمومیHTLV-I در دانشگاه بوده و مشتمل بر واحدهای زیر می باشد:

1. واحد برنامه ریزی و کنترل

2. واحد آموزشی و پژوهشی

3. واحد بیماریهای عصبی (A)

4. واحد علوم پایه و بیماریهای ایمونولوژیک (B)

5. واحد بیماریهای خون (C)

6. واحد بیماریهای پوست و چشم (D)

7. واحد اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی (E)

8. واحد فن آوری اطلاعات

9. واحد تحقیقات دانشجویی (F)

10. درمانگاه تخصصی HTLV-I

3) تصمیم هر واحد با حضور نصف + یک، اعضاء قانونی می شود.

4) با تصویب شوراری پژوهشی و تأیید معاونت محترم پژوهشی برای هدفمند شدن امور مربوط به HTLV-I، ستاد مسئول تصویب کلیه امور تحقیقاتی مرتبط با HTLV-I اعم از پایان نامه یا طرح پژوهشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود. بدیهی است که این امر باید در حداقل زمان ممکن توسط واحد برنامه ریزی و کنترل به معاونت محترم پژوهشی انجام گیرد.

  •  واحد برنامه ریزی و کنترل

1) این واحد مسئول امور برنامه ریزی و پایش همه امور مربوط به ستاد می باشد. بدیهی است که تصمیم گیری های این ستاد با رأی نصف + یک، اعضاء قابل اجرا خواهد بود.

2) برای اجرایی شدن تصمیم گیری های سایر واحدها اعم از تصویب طرح ها یا پیشنهاد سایر امور باید در نهایت به تصویب واحد برنامه ریزی وکنترل برسد.

اعضای واحد برنامه ریزی و کنترل

1. ریاست دانشگاه (رئیس دبیرخانه)

2. دکتر محمد مهدی اعتمادی (رئیس ستاد)

3. دکتر رضا فرید حسینی (دبیر ستاد)

4. دکتر جلیل توکل افشاری (مسئول هماهنگی واحدهای ستاد)

5. معاونت آموزشی دانشگاه

6. دکتر سید عبدالرحیم رضایی (دبیر اجرایی)

7. دکتر رضا بوستانی (دبیر علمی)

8. دکتر هوشنگ رفعت پناه (مسئول آموزش و پژوهش)

9. دکتر محمد درخشان (نماینده گروه ویروس شناسی)

10. معاونت پژوهشی

11. مدیر پژوهشی دانشگاه

12. ریاست سازمان انتقال خون

13. معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان

14. ریاست بخش خون دانشگاه (دکتر عباس شیردل)

15. دکتر کیارش قزوینی (نماینده گروه میکروب شناسی)

  •  واحد آموزشی و پژوهشی

واحد آموزشی و پژوهشی مسئول هماهنگ نمودن امور آموزشی عمومی، آموزش تخصصی، برگزاری مراسم، برگزاری کنگره ها و سمینارها و کارگاه ها، همچنین هماهنگ کننده امور پژوهشی شامل تعیین اولویت های پژوهشی و ارجاع به کمیته برنامه ریزی و کنترل، ارجاع طرح های پژوهشی به واحدهای مربوطه، راه اندازی آزمایشگاه های پژوهشی در جهت اجرای واحدهای پژوهشی ستاد می باشد.

اعضای واحد آموزشی و پژوهشی

1. دکتر جلیل توکل افشاری

2. مدیر پژوهشی دانشگاه

3. نماینده معاونت آموزشی دانشگاه

4. دکتر هوشنگ رفعت پناه (مسئول واحد)

5. دکتر سید عبدالرحیم رضائی (دبیر اجرایی)

6. مدیر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

7. مدیر گروه عفونی دانشگاه

8. دکتر رضا بوستانی (دبیر علمی)

9. کارشناس مسئول پژوهشی ستاد

  •  واحد بیماری های عصبی (A)

واحد بیماری های عصبی، مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مرتبط و تعیین اولویت های بیماری های مربوط و ارجاع آن به واحد آموزشی و پژوهشی می باشد.

اعضای واحد بیماری های عصبی

1. دکتر محمد مهدی اعتمادی

2. دکتر محسن فروغی پور

3. دکتر رضا آذرپژوه

4. دکتر کریم نیکخواه

5. دکتر مرتضی سعیدی

6. دکتر رضا بوستانی

7. دکتر علی شعیبی

8. دکتر فرهاد فرید حسینی

9. دکتر پیام ساسان نژاد

  •  واحد علوم پایه و بیماری های ایمونولوژیک (B)

واحد علوم پایه و بیماری های ایمونولوژیک مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب و تعیین اولویت های پژوهشی طرح های پایه و بنیادی و همچنین بیماری های ایمونولوژیک می باشد.

اعضای واحد علوم پایه و بیماری های ایمونولوژیک

1. دکتر رضا فرید حسینی

2. دکتر محمود محمودی

3. ریاست پژوهشکده ایمونولوژی

4. دکتر جلیل توکل افشاری

5. دکتر هوشنگ رفعت پناه

6. دکتر مجتبی سنکیان

7. دکتر فرحزاد جباری

8. دکتر عبدالرضا وارسته

9. دکتر محمد رضا عباس زادگان

10. دکتر سید عبدالرحیم رضائی

  •  واحد بیماری های خون (C)

واحد بیماری های خون، مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مرتبط و تعیین اولویت های بیماری های مربوط و ارجاع آن به واحد آموزشی و پژوهشی می باشد.

اعضای واحدبیماری های خون

1. دکتر عباس شیردل

2. دکتر محمد مهدی کوشیار

3. دکتر حسین رحیمی

4. دکتر غزاله شجاع رضوی

5. دکتر ابوالقاسم الهیاری

  •  واحد بیماریهای پوست و چشم (D)

واحد بیماری های پوست و چشم مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مرتبط و تعیین اولویت های بیماری های مربوط و ارجاع آن به واحد آموزشی و پژوهشی می باشد.

اعضای واحدبیماری های پوست و چشم

1. دکتر مجید ابریشمی

2. دکتر میرنقی موسوی

3. رئیس مرکز تحقیقات چشم

4. دکتر اکبر درخشان

5. دکتر مسعود ملکی

6. دکتر فخرالزمان پزشک پور

7. دکتر زری جاویدی

8. دکتر پوران لایق

9. دکتر محمد جواد یزدان پناه

  •  واحد اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی (E)

واحد اپیدمیولوژی پزشکی اجتماعی مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب و تعیین اولویت های اپیدمیولوژیک ویروس و بیماری های وابسته و همچنین بررسی و ارائه راهکارهای مربوط به اکولوژی شهری– فرهنگی و جنبه های جامعه شناختی موارد مربوط می باشد.

اعضای واحد اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی

1. نماینده معاونت بهداشتی

2. نماینده معاونت پژوهشی

3. نماینده ریاست دانشگاه

4. مدیر گروه پزشکی اجتماعی

5. دکتر محمد خواجه دلویی

6. دکتر فرشید عابدی

7. دکتر رضا مظلوم

8. دکتر محمد درخشان

9. نماینده جهاد دانشگاهی

10. نماینده سازمان انتقال خون

  •  واحد فن آوری اطلاعات و امور اداری

واحد فن آوری اطلاعات و امور اداری، مسئول ایجاد و مدیریت وب سایت ستاد، اجرای نیازهای نرم افزاری واحدهای ستاد و امور اداری، مالی و هماهنگی می باشد.

اعضای واحد فن آوری اطلاعات و امور اداری

1. دبیر اجرایی ستاد

2. دبیر علمی ستاد

3. کارشناس مسئول پژوهشی ستاد

4. مسئول سایت ( مهندس نرم افزار کامپیوتر – مهندس سمیه دوست محمدی )

5. نماینده شرکت طراح وب سایت ( مهندس مهدی منصوری )

6. مسئول آموزش و پژوهش ستاد

7. نماینده واحدهای ستاد به انتخاب رئیس هر واحد

8. مسئول امور اداری و مالی ستاد (نیمه وقت)

9. نماینده مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه
 
 
  •         واحد تحقیقات دانشجویی (F) 

این واحد زیر مجموعه ای از کمیته تحقیقات دانشجویی است که مسئول بررسی و ارائه طرح های تحقیقاتی، برگزاری سمینارها و کارگاه های مرتبط با HTLV-I می باشد.

الف) مجمع عمومی واحد تحقیقات دانشجویی

1) کلیه دانشجویان علاقه مند که در ستاد ثبت نام کرده و مایل به کار علمی در زمینه HTLV-I می باشند.

2) دو نفر از دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی با معرفی مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

3) مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

4) نماینده مدیریت پژوهشی دانشگاه

ب) کمیته علمی و اجرایی واحد تحقیقات دانشجویی

کمیته اجرایی و علمی مسئول سیاست گذاری واحد و ارائه آن به واحد برنامه ریزی و کنترل می باشد که از بین اعضای مجمع عمومی به شرح زیر برگزیده می شوند:

1) مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

2) دبیر اجرایی کمیته دانشجویی ستاد

3) دبیر علمی کمیته دانشجویی ستاد

4) رابط واحد برنامه ریزی و کنترل (کارشناس مسئول پژوهشی ستاد)

5) 4 نفر از دانشجویان مجمع عمومی با رأی مستقیم اعضاء
 
 
  •  درمانگاه تخصصی HTLV-I

این واحد در محل بیمارستان قائم (عج) مشهد و در روزهای هفته به ترتیب به صورت زیر عمل خواهد کرد:

· شنبه و یکشنبه : درمانگاه اعصاب

· دوشنبه : درمانگاه روانپزشکی

· سه شنبه :درمانگاه خون

· چهارشنبه :درمانگاه عمومی
 
 
 
 

بازديدكنندگان

امروز: 96
ديروز:23
اين هفته: 119
هفته‌ي گذشته: 218
اين ماه: 770
ماه گذشته: 1379
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.